منوی اصلی

اختلال اسکیزوفرن

سفرناه تور مهرآفرین:سرخ حصار

مورخ:4/3/1395

راهنما: کارمندان مرکز توانبخشی مهرآفرین

به نام خداوند مهرآفرین

ساعت به هفت صبح روز سه شنبه نزدیک و نزدیکتر میشود . همسفران با شور و شوق وصف ناپذیر در باغ زیبای مهرآفرین گرد هم می آیند. پرسنل یکی یکی با کوله بار سفر از راه میرسند.

سوار بر مرکب ها با شوق وصف ناپذیر به سمت مقصد حرکت میکنیم.

مرکز بستری بیماران اعصاب و روان مهرآفرین

مرکز بستری بیماران اعصاب و روان

بعد حدود 2ساعت طی مسیر به منطقه زیبای سرخ حصار میرسیم و بعد از گشتی در منطقه وارد باغ مورد نظر میشویم.

و بار و بندیل را باز میکنیم.

مرکز بستری بیماران اعصاب و روان

گروه موزیک قبل از ما در محل حاضر شده و آماده برگزاری جشن میباشد.

ابتدا جهت رفع خستگی از همسفران با شربت خنک و شیرینی پذیرایی میشود.

سپس در محل برگزاری جشن داخل باغ گرد هم می آییم و همسفران به همراه گروه موزیک به جشن و رقص و پایکوبی می پردازند و بیماران مرکز مهرآفرین به همراه پرسنل با رقص و جشن و پایکوبی جشن شور نگیزی را به پا میکنند.

مرکز بستری بیماران اعصاب و روان

بعد از جشن همسفران با میوه پذیرایی میشوند.

مرکز بستری بیماران اعصاب و روان

و سپس بعد از پذیرایی و رفع خستگی به سمت وسایل بازی حرکت میکنیم به تاپ بازی و بازیهای گروهی و مسابقه میپردازیم و بعد از حدود نیم ساعت استراحت.

همسفران در نهایت از وسایل بازی دل میکنند و با بگو بخند جهت پذیرایی برای ناهار آماده میشوند  به سمت پذیرای جهت ناهار حرکت میکند.

و سپس همسفرای در فضای خنک باغ با چای پذیرایی میشوند.

 در این قسمت برنامه همسفران به دو گروه تقسیم میشوند و مسابقه آوازخوانی پر از هیجان بین دو گروه برگزار میشود.

ومجدد به سمت محل برگزاری جشن حرکت کرده و بیماران و پرسنل به رقص گروهی و جشن و پایکوبی میپردازند و آهنگهای درخواستی هر بیمار اجراء میشود.

بعد از پذیرایی با هندوانه و میان وعده

گردم هم می آیی تا عکس دست جمع پایانی را گرفته و پس از یک روز دل الگیز و پرخاطره به سمت مرکز مهرآفرین رهسپار شویم.

سپاس خداوند مهرآفرین را.

مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن کرج,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان,مرکز بستری بیماران اعصاب و روان,مرکز درمان بیماران اعصاب و روان,مرکز توانبخشی روانی مزمن,نگهداری بیماران اعصاب و روان,نگهداری بیماران اسکیزو فرن,توانبخشی روانی مزمن,درمان بیماران اعصاب وروان,بهترین متخصص اعصاب و روان تهران,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز نگهداری بیماران دوقطبی,دوقطبی,بستری بیماران روانی مزمن ,مرکز توانبخشی مهرآفرین,مرکز اعصاب و روان ,درمان بیماران اعصاب و روان ,بهترین درمان اسکیزوفرن ,مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران,بهترین درمان اسکیزوفرنی,مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,مرکز نگهداری بیماران روانی تهران,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران,لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران ,لیست مراکز نگهداری بیماران روانی,بهترین روانپزشک تهران ,روانپزشک خوب در تهران ,آسایشگاه بیماران روانی,بیماران روانی مزمن,توانبخشی,اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی, بیماران اعصاب وروان, مرکز نگهداری, اسکیزوفرن, بایپولار, دوقطبی, مهرآفرین, روانپزشک, بستری بیماران روانی مزمن, مرکز توانبخشی مهرآفرین, مرکز اعصاب و روان مهرآفرین,مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین , درمان بیماران اعصاب و روان,بهترین درمان اسکیزوفرن , بهترین متخصص درمان اسکیزوفرن , آدرس بهترین روانپزشک تهران,آدرس بهترین روانپزشک , بهترین متخصص در زمینه دوقطبی , بهترین روانپزشک در کرج, مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران , بهترین متخصص روانپزشکی , بهترین روانپزشکان و متخصصین اعصاب و روان تهران ,اسکیزوفرنیا چیست, بهترین درمان اسکیزوفرنی,اسکیزوفرنی قابل درمان است, بهترین متخصص اعصاب روان در کرج , بهترین راه درمان اسکیزوفرنی , درمان بیماران اعصاب و روان , مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,  تحت نظر سازمان بهزیستی , مراکز اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی اعتیاد,درمان اعتیاد به شیشه ,آخرین درمان اعتیاد به شیشه ,بهترین درمان اعتیاد به شیشه, شیشه , عوارض مصرف شیشه, بستری اعتیاد به شیشه , ترک شیشه,ترک اعتیاد به شیشه, مرکز نگهداری بیماران روانی تهران ,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران ,  لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران, لیست مراکز نگهداری بیماران روانی  , مراکز نگهداری از بیماران عصاب و روان, مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان, نگهداری بیماران روانی, ,Bipolar,disorder سوظن ,پارانوئید, اختلال شخصیت, افسردگی,درمان افسردگی ,مهرآفرین,بهترین روانپزشک تهران, بهترین روانپزشک کرج, روانپزشک, روانپزشکان, روانشناس,بهترین روانشناس,بهترین روانشناس تهران,بهترین روانشناس کرج,روانشناس معروف,شماره روانشناس, سایت نظام روانشناسی,شماره روانشناس,روانشناس بالینی,دکتر روانشناس خوب,سایت روانشناس,روانشناس آنلاین,روانشناسی خانواده,زوج درمانگر,روانشناسی شخصیت,تستها روانشناسی, Psychiatrist,